Praktisch

U kunt in onze praktijk terecht voor psychotherapeutische en psychiatrische hulp. Op de website van de Nederlandse Vereniging van Psychotherapeuten vindt u  meer informatie over psychotherapeutische en psychiatrische hulp.

Wachtlijst

Op dit moment nemen wij geen nieuwe cliënten aan.

Individuele therapie

Individuele psychotherapie (45 min per sessie) wordt meestal vergoed via de specialistische S-GGZ en deels via de basis B-GGZ. Een aantal intake contacten wordt altijd vergoed. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract inclusief vergoeding afgesloten. Voorwaarde voor deze vergoeding is dat u bent doorverwezen door uw huisarts of andere specialist. Het eigen risico, zoals u dat voor alle gebruik van de zorg hebt afgesproken met het zorgkantoor, wordt wel aangesproken.

Relatietherapie

Relatietherapie sec wordt in 2013 niet meer vergoed door het zorgkantoor. Ons tarief voor relatietherapie is 210 euro per koppelsessie van 90 minuten.

De ervaring leert dat veel relatieproblemen voortkomen uit onderliggende psychopathologie.  Indien relatietherapie dan de voorkeur geniet,  worden de kosten wel vergoed.

Opleiding

De kosten voor leertherapie en supervisie bedragen 140 euro per klokuur.

Het kwaliteitsstatuut en privacystatement zijn ter inzage in onze praktijk beschikbaar.